Σας ενημερώνουμε ότι στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, το οποίο ξεκίνησε στις 4/3/2024, θα  πραγματοποιηθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και του μαθήματος της Μελισσοκομίας.

Όσα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ξεκινήσουν αύριο Πέμπτη 21-3-2024,  εκτός από το μάθημα της Μελισσοκομίας που θα ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου (ή νωρίτερα), για το οποίο θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Για να συμπληρωθούν οι απαραίτητες (39 κατ΄ελάχιστον) ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, θα γίνουν όπου χρειάζεται συμπληρωματικά μαθήματα από τους διδάσκοντες στο διάστημα που μένει μέχρι το τέλους του εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται, ότι όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν περισσότερα μαθήματα επιλογής από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό (έως και όλα τα μαθήματα επιλογής κάθε εξαμήνου), αλλά στην τελική βαθμολογία του πτυχίου θα λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο βαθμός των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων επιλογής (επιλέγοντας το μάθημα επιλογής με τη μεγαλύτερη βαθμολογία), ενώ τα επιπλέον μαθήματα επιλογής που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς θα αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος, χωρίς να συμμετέχουν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού πτυχίου.