Λοιπό προσωπικό

Επιλέξτε το ονοματεπώνυμο του κάθε μέλους για να εισέλθετε στην Προσωπική του Ιστοσελίδα.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Τηλέφωνο γραφείου
Παπαϊωάννου Χρήστος Μέλος Ε.ΔΙ.Π chri.papai@uth.gr 24410 64791
Χαρσούλα Αθηνά Απόσπαση από Β΄βάθμια charsoula@uth.gr 24410 64770