ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνεργασία με Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής