Αναβολή Θεωρίας και Φροντιστηρίου του μαθήματος “Εισαγωγή στην Γεωπονία και Αγροτοδιατροφή” Α εξαμήνου στις 15 Νοεμβρίου 2022, ώρα 13-16 και 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15-17 αντίστοιχα.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση στο eclass.