Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας. Αποτελεί τη βάση για να δομήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή, να εστιάζουν στις κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργούν αξία με βάση τις γνώσεις τους και τη δημιουργική και κριτική ικανότητά τους.
Δίνεται έμφαση περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων, της επιχειρηματικότητας, παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, κοινωνικο-οικονομικές διαδικασίες. Ξεκινώντας από την ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης και σύνθεσης ριζοσπαστικών, ρεαλιστικών λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα.