• Έναρξη μαθημάτων στις 23/10/2023 και για ακαδημαϊκούς υποτρόφους (επισημασμένα με bold)
  • Για έναρξη όλων των υπόλοιπων μαθημάτων για εντεταλμένους διδασκαλίας θα βγει νέα ανακοίνωση