ΔΕΙΤΕ με ΠΡΟΣΟΧΗ την ανακοίνωση του γραφείου πρακτικής άσκησης  !!!Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων περιέχει και το ακόλουθο κείμενο: Για όλους τους φοιτητές του ΤΕΤΔ που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η «Εγγραφή» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από την Παρασκευή 2/2/2024 και ώρα 13.00 έως Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 21.00. Η υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από την Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 22.00 έως Πέμπτη 8/2/2024 και ώρα 15.00