Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γενικής γνώσης για την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων. Ειδικότερα έχει σαν στόχους την κατανόηση τύπους τροφίμων, τις διαθέσιμες πηγές εφοδιασμού τροφίμων, τον τρόπο παρασκευής τους, την θρεπτική αξία καθενός, τις γενικές αρχές για την τεχνολογία, τις επεξεργασίες και τις μεθόδους ασφαλούς συντήρησης και διανομής των τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τα τρόφιμα, της πηγές τροφίμων, τη σύσταση, την αλλοίωση.
  • Την επεξεργασία των τροφίμων και τη συσχέτισης της με τις μεταβολές που υφίστανται τα τρόφιμα, τη δημόσια υγεία, την ποιότητα των τελικών προϊόντων και τη νομοθεσία.
  • Τις βασικές αρχές των διεργασιών τροφίμων (ξήρανση-συμπύκνωση, χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική επεξεργασία, ακτινοβόληση με ιοντίζουσα ακτινοβολία, ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας και μηχανικές επεξεργασίες). Τις αρχές που διέπουν τις επεξεργασίες που υφίσταται τα τρόφιμα.
  • Τα συστατικά των τροφίμων, τους τύπους τους και την θρεπτική αξία καθενός.
  • Τις ζυμώσεις και τις κατηγορίες ζυμώσεων.