Γενική και Ανόργανη Χημεία

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών που άπτονται των χημικών θεωριών σχετικά με τη θεμελιώδη δομή της ύλης, τις ιδιότητές της και πως αυτές οι ιδιότητες επηρεάζουν τη φυσικο-χημική συμπεριφορά της ύλης. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της φύσης και των μηχανισμών των χημικών αντιδράσεων και των σχετικών θερμοδυναμικών και κινητικών φαινομένων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να  εξοικειώσουν τους φοιτητές με βασικές εργαστηριακές πρακτικές και να τους εκπαιδεύσουν σε βασικούς υπολογισμούς σχετικά με την χρήση χημικών αντιδράσεων στην εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί τις βασικές αρχές της γενικής και ανόργανης χημείας και τις εφαρμογές της
  • Έχει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με τη χημική ανάλυση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
  • Κατανοεί και να αξιολογεί τις μεθόδους της γενικής και ανόργανης χημείας.
  • Χειρίζεται με σωστό και ασφαλή τρόπο συσκευές και διατάξεις εντός του εργαστηριακού χώρου
  • Αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο της επεξεργασίας δεδομένων στην αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
  • Κατανοεί την εφαρμογή μεθόδων ανόργανης ανάλυσης.