Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύνανται να ασχοληθούν με αντικείμενα εργασίας όπως αυτά περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους πτυχιούχους Τμημάτων στο πεδίο των Γεωπονικών σπουδών και ειδικότερα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Οι πτυχιούχοι με βάση το θεωρητικό και εργαστηριακό υπόβαθρο καθώς και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθίστανται ικανοί για την διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση των σύγχρονων ζητημάτων αιχμής του τομέα των τροφίμων όπως είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας του πλανήτη, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν, σε δραστηριότητες όπως διερεύνηση, εντοπισμός, κατανόηση, μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς τροφίμων και διατροφής.

Απόφαση της Συγκλήτου (8404/22/ΓΠ ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για προσθήκη Τμημάτων του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επέκταση της απόδοσης του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου σε όλους τους πτυχιούχους των Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 261/26-11-2021) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου.

Η πλήρης περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ