Πρακτική άσκηση φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-23.08.2022: Έντυπα ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής στους Άσκησης, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία έως και τις 22/9/2022: τις δύο (2) Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης Π.Α. (δύο για να επιστρέψουμε στο τέλος ένα αντίτυπο για το αρχείο τους), το έγγραφο Αξιολόγησης από τον Φορέα και τα 2 έντυπα Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ
(της «έναρξης» + της «διακοπής» αντίστοιχα ) καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τρεις (3) φόρμες στο pa.uth.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για όλα τα παραπάνω είναι η Πέμπτη 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Αναλυτικά δείτε το συνημμένο pdf με τις οδηγίες: ΤΕΤΔ_ΕΝΤΥΠΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-05.05.2022: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής “Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης”

Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής “Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης” στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον ΑΤΛΑ, έως και την Παρασκευή 27 Μαϊου 2022 (24.00).


Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση πεδίων της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης:

〉〉 Στο πεδίο “ΕΠΟΠΤΗΣ” συμπληρώνεται το όνομα του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να βρει τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που του έχει ανατεθεί από το Τμήμα ΕΔΩ.

〉〉 Στο πεδίο “ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ” συμπληρώνεται το όνομα του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κ. Ιωάννης Γιοβανούδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-20.04.2022: Επόμενα βήματα ανάληψης πρακτικής άσκησης

Στο συνημμένο αρχείο οι τριτοετείς φοιτητές θα εντοπίσουν τη κατάσταση των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Με το πέρας των ενστάσεων και έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2022 οι φοιτητές χρειάζεται να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:

1) να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.food@uth.gr με όνομα κάθε αρχείου, το ονοματεπώνυμό σας και τι περιλαμβάνει το αρχείο π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΚΑ, Επίθετό σας_Ταυτότητα.

2) να υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής (ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρωθεί email επικοινωνίας το email που χρησιμοποιείτε περισσότερο και όχι απαραίτητα του Πανεπιστημίου αν αυτό (του Πανεπιστημίου) δεν το χρησιμοποιείτε συχνά και η Αίτηση να συμπληρωθεί με κεφαλαία)

3) να υποβάλετε ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής. Αυτό για να γίνει θα πρέπει πρώτα να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα σας και να έχετε την σύμφωνη γνώμη του.

Σύντομες οδηγίες για την Καρτέλα Πρακτικής: αφού βρείτε φορέα, θα πρέπει ο φορέας σας να επικοινωνήσει με τα γραφεία του «ΑΤΛΑΣ» στο  2152157860 και να ρωτήσει:

  1. Πως κάνει εγγραφή στον «ΑΤΛΑΣ», αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος
  2. Πως ανοίγει θέση και
  3. Πως δημοσιεύει θέση. Με την ολοκλήρωση και του 3ου βήματος (δημοσίευση θέσης), ο φορέας παίρνει έναν κωδικό τον οποίο σας γνωστοποιεί και αυτόν τον κωδικό τον συμπληρώνετε στην καρτέλα πρακτικής.

Ο φορέας σας θα πρέπει επίσης να μπορεί όταν του ζητηθεί (όχι τώρα) να σας δώσει την Έναρξη και τη Λήξη σας στο ΕΡΓΑΝΗ.

Για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο ίδιο email: praktiki.food@uth.gr

Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα παραπάνω βήματα μπορείτε να βρείτε και στις οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου 2022 που δίνεται παρακάτω.

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης για το Τμήμα: Ιωάννης Γιοβανούδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-19.04.2022: Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής τους για πρακτική άσκηση με χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 από το Πρακτικό της τριμελής επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-09.03.2022: Έναρξη Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για το Ακαδ. Έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 11/3/2022 και ώρα 09:00 του διαστήματος υποβολής «Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 24/3/2022 και ώρα 14:00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα  αρχεία, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτά σας παρουσιάστηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας την Τετάρτη 09/03/2022.

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης για το Τμήμα: Ιωάννης Γιοβανούδης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα της ΠΑ αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος των Γεωπόνων και πολύ περισσότερο  της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, η  ΠΑ αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί βασική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων. Έτσι, το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΕΤΔ), συμπεριλαμβάνει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΑ, της οποίας η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.

Το ΤΕΤΔ συνεργάζεται με συλλογικούς φορείς (Επιμελητήρια και Συνδέσμους) τόσο της Θεσσαλίας όσο και ευρύτερων περιφερειών και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο επαφών με βιομηχανίες, οργανισμούς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ για την υλοποίηση της ΠΑ των φοιτητών του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημιουργία θέσεων ΠΑ, την ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών, στην παρακολούθηση, καθώς και στην επιτυχή υλοποίηση και περάτωση της ΠΑ . Οι φοιτητές του ΤΕΤΔ μπορούν  να εκπονήσουν την ΠΑ σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού, ως περιγράφεται στον αντίστοιχο κανονισμό.

>>Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα: Ιωάννης Γιοβανούδης


Αναλυτικές πληροφορίες για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές του ΤΕΤΔ δίνονται παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΤΕΤΔ σε 2Χ2 μηνες: Μόνο για τους εισακτέους φοιτητές το έτος 2019-2020

Β20.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΠΑ) ΤΕΤΔ σε 1Χ4 μηνες-1: Για τους εισακτέους φοιτητές από το έτος 2020-2021

*Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΤΔ τροποποιήθηκε τον Μάϊο 2022, επιφέροντας τροποποιήσεις και στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Ο ως άνω πρώτος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ισχύει μόνο για τους εισακτέους φοιτητές του 2019-2020. Για όλους τους υπόλοιπους εισακτέους φοιτητές (από το 2020-2021 και μεταγενέστερα) ισχύει ο νέος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης.