Ενόργανη Ανάλυση

Το μάθημα αποτελεί σπουδή των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των τροφίμων και στην μελέτη των θεωρητικών αρχών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι τεχνικές, η κατασκευή (οργανολογία) και η αρχή λειτουργίας των οργάνων. Επίσης, πραγματοποιείται εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους διαχωρισμού και τις τεχνικές ενόργανης ανάλυσης, αλλά και την απόκτηση ικανότητας χειρισμού, συσχέτισης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
• Τη θεωρία και τις τεχνικές δειγματοληψίας, συσχέτισης, επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
• Τις Φασματοφωτομετρικές τεχνικές [Φασματοφωτομετρία Ορατού-Υπεριώδους, Φθορισμομετρία, Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου (FT-IR), θολερομετρία].
• Το δείκτη διάθλασης και τη πολωσιμετρία.
• Τη φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης (AAS) – Φλογοφωτομετρία.
• Τη μέτρηση οξείδωσης των τροφίμων (Rancimat).
• Τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC).
• Τη χρωματογραφία-αέρια χρωματογραφία (GC) με διάφορους ανιχνευτές (ιονισμού φλόγας, φασματογράφο μάζας).
• Την υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσης (HPLC) με διάφορους ανιχνευτές (φωτοδιόδων, φθορισμομετρικό, δείκτη διάθασης).
• Την ανάλυση υφής.
• Άλλες μεθόδους ανάλυσης τροφίμων.