Κλινική διατροφή

Το μάθημα αυτό εισάγει βασικές γνώσεις στο πεδίο της διαιτητικής διαχείρισης βασικών οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διατροφική αντιμετώπιση που χρήζουν άνθρωπου που πάσχουν από νοσήματα και να σχεδιάσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσει τα κύρια διατροφικά προβλήματα που επηρεάζουν τα άτομα και τους πληθυσμούς
  • Αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της διατροφής όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία κλινικών περιστατικών
  • Αντιληφθεί την επιστημονική βαρύτητα και εξέλιξη του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας-Διατροφής, μέσα από επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες.
  • Αξιολογήσει σύχρονα επιστημονικά δεδομένα του κλάδου σχετικά με ομάδες του πληθυσμού που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή ή που ήδη νοσούν.