Μοριακή διαγνωστική τροφίμων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Να γνωρίζει τις σημαντικότερες μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων και ποτών
• Να γνωρίζει τις εφαρμογές αυτών στα διάφορα τρόφιμα με λεπτομερή παραδείγματα.
• Να έχει καλή γνώση στην μοριακή ανάλυση, δειγματοληψία, προσεγγίσεις και μεγέθη.
• Να γνωρίζει τον βασικό εξοπλισμό για την εφαρμογή των μοριακών μεθόδων ανάλυσης.