Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος γάλακτος και προϊόντων του

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ αποτελεί βασικό μάθημα ειδικού και επιστημονικού υποβάθρου για τη βιοσύνθεση και έκκριση του γάλακτος, σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά θρεπτικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, νοθείες, διαχείριση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας του γάλακτος και των προϊόντων του, παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, μικροβιολογία του νωπού γάλακτος, ανάπτυξη μικροοργανισμών, ζυμώσεις και μηχανισμός αλλοίωσης του γάλακτος, υγιεινή της παραγωγής, συντήρησης και μεταφοράς του νωπού γάλακτος, τεχνολογία, υγιεινή και ποιοτικό έλεγχο του παστεριωμένου, αποστειρωμένου, συμπυκνωμένου, κονιοποιημένου και σοκολατούχου γάλακτος, τεχνολογία, υγιεινή και ποιοτικό έλεγχο των τυριών, της γιαούρτης, της κρέμας, του βουτύρου και του παγωτού, ένζυμα και μικροβιακές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων γάλακτος, επίδραση των μεθόδων επεξεργασίας στη σύσταση και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, δειγματοληψία του γάλακτος και των προϊόντων του, υγιεινή μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, εξοπλισμό μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, προδιαγραφές, καθαρισμό και απολύμανση, αυτοματισμό μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, αξιοποίηση υποπροϊόντων μονάδων επεξεργασίας γάλακτος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 1. κατανοήσουν τη σύνθεση, τις ιδιότητες και τη μικροβιολογία και υγιεινή κατάσταση του γάλακτος και των προϊόντων του, 2. έχουν εξοικειωθεί με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νωπού γάλακτος και τους ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητάς του, 3. εξοικειωθούν με την τεχνολογία και τη διασφάλιση της ποιότητας των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων, 3. γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των τυριών, 4. γνωρίζουν τα βασικότερα ελαττώματα/παθήσεις των προϊόντων γάλακτος 5. αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος και των προϊόντων του, 6. μπορούν να παρασκευάσουν προϊόντα γάλακτος, 7. γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης και επεξεργασίας του γάλακτος και της επίδρασής τους σε αυτό, 8. γνωρίζουν τις τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την αποθήκευσή τους, 9. εκτελούν όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας που πραγματοποιούνται στο γάλα και τα προϊόντα του.