Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώθηκε η διαδικασία για την εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποθηκεύουν και να φυλάσσουν το PDF της αίτησης τους αφού την υποβάλλουν οριστικά. Δείτε το σύνδεσμο με τις οδηγίες εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityx%E2%80%A6