Φυσική

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών σε έννοιες, νόμους και εφαρμογές της μηχανικής των ρευστών, της θερμοδυναμικής, της οπτικής και της πυρηνικής φυσικής. Επιδιώκεται η απόκτηση από τους φοιτητές ενός υποβάθρου σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, το οποίο θα τους χρησιμεύσει στα πλαίσια άλλων μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Οι ασκήσεις πράξης του μαθήματος στοχεύουν στην εμπέδωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, τους νόμους  και τα φυσικά μεγέθη του υπεισέρχονται στις ενότητες του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί έννοιες και νόμους της Μηχανικής των Ρευστών, της Θερμοδυναμικής, της Οπτικής και της Πυρηνικής Φυσικής.
  • Εφαρμόζει νόμους της Φυσικής σε άλλες δραστηριότητες και καταστάσεις.