Μαθηματικά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-Μαθηματικά

Υπεύθυνος Μαθήματος: https://food.uth.gr/papaiwanou-xrhstos/

Το μάθημα είναι το μοναδικό στο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο οι φοιτητές / φοιτήτριες καταρτίζονται στα Ανώτερα Μαθηματικά και την Στατιστική.

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παρουσίαση των πλέον βασικών θεωρητικών αποτελεσμάτων του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας, των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.

Επίσης παρουσιάζει αριθμητικές μεθόδους που συνδέουν την θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της  σε υπολογισμούς μεγεθών, όταν τα δεδομένα προέρχονται από την εμπειρία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανόηση τα βασικά θεωρητικά αποτελέσματα του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας, των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.
  • Διακρίνει, από τις συνθήκες του προβλήματος, ποιο αποτέλεσμα θα αξιοποιήσει και ποια αριθμητικά δεδομένα ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξει, από έτοιμους πίνακες ή από δειγματοληψία.